czerwiec 6, 2024

Przygotowania do obchodów 120. rocznicy walki o polską szkołę

W Sali 100-lecia Niepodległości Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie dotyczące organizacji obchodów 120. rocznicy walki o szkołę polską w regionie łódzkim 1905 roku i 110. rocznicy wymarszu i walk Legionów Polskich oraz działalności instytucji legionowych w regionie łódzkim w 1914 roku.

Inicjatorami spotkania byli: Adam Przepałkowski – przewodniczący Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin w Łodzi oraz dr Tadeusz Bogalecki – doradca naukowy Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin w Łodzi. Udział wzięli: wojewoda łódzki Dorota Ryl oraz zaproszeni goście – samorządowcy, przedstawiciele szkolnictwa oraz obronności, wśród których znalazł się łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski.

Celem spotkania było wypracowanie programu obchodów. Uczestnicy zajęli się również powołaniem: komitetów na szczeblu powiatowym, miejskim i gminnym, Honorowej Ligi Miejscowości Regionu Łódzkiego Uczestniczących w Walce o Szkołę Polską w 1905 r. oraz Honorowej Ligi Miejscowości Legionowych Województwa Łódzkiego.

(źródło Łódzki Urząd Wojewódzki)