kwiecień 15, 2024

Przygotowaliśmy informator o szkołach ponadpodstawowych w Łódzkiem. Zapraszamy do lektury!

Drodzy Uczniowie!

Ósmy rok nauki kończy jej dwa pierwsze etapy. Kolejny rozpocznie się już w nowych szkołach – ponadpodstawowych, które właśnie wybieracie.

Te trudne decyzje określą kierunki Waszych zawodowych dróg – należy więc dobrze je przemyśleć. Jeszcze raz rozpoznać swoje mocne strony, zdefiniować ambicje, sięgnąć wyobraźnią daleko za horyzont najbliższych dni, a nawet lat.

Aby trochę zadanie ułatwić, podsuwam Waszej uwadze kolejną edycję informatora o szkołach ponadpodstawowych opracowanego przez pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi. W tym obszernym pliku, w kolejnych rozdziałach, znajdziecie mnóstwo cennych informacji o liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych, artystycznych i policealnych w naszym regionie. Warto poznać i porównać oferty szkół, ocenić w kontekście swoich zawodowych planów i wybrać najlepszą. Najlepszą dla siebie.

Podpowiedzią mogą być prognozy związane z rynkiem pracy. Wybierając szkołę dobrze mieć choćby ogólne rozeznanie, które gałęzie gospodarki rosną dziś najszybciej i pilnie potrzebują wykształconych, pełnych energii młodych ludzi. Oczywiście, można też wybrać szkołę pod prąd rynkowym trendom, stawiając swoje pasje ponad pewną w przyszłości i dobrze płatną pracę. Może jedno da się pogodzić z drugim? Strategii na zawodowe spełnienie jest wiele, gotowych recept brak.

Porozmawiajcie też, proszę, ze swoimi starszymi przyjaciółmi, a także z nauczycielami i rodzicami. Każda rada, sugestia może się okazać bardzo cenna, a doświadczenie osób, które mają za sobą dokonanie podobnego wyboru może Wam bardzo pomóc.

Zapraszam do lektury!

Janusz Brzozowski, Łódzki Kurator Oświaty

Link do zakładki Rekrutacja do szkół, w której opublikowaliśmy informator  

Fotografia: freepik.com