styczeń 19, 2024

Przy wspólnym stole – niezwykły koncert w Kutnie

53 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego i poddębickiego wystąpiło wczoraj na scenie Kutnowskiego Domu Kultury. Młodzi artyści to finaliści Międzypowiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek pt. „Przy Wspólnym Stole”. Wielu z nich zmierzyło się z bardzo trudnym repertuarem i zachwyciło głosem, interpretacją i talentem.

Na widowni zasiedli dyrektorzy szkół, uczniowie oraz samorządowcy. Wykonawców oklaskiwał także Łódzki Kurator Oświaty Janusz Brzozowski. We foyer KDK zaprezentowały się szkoły gastronomiczne z Kutna i Poddębic.

Organizatorem konkursu, w którym wzięło udział 93 uczniów, i koncertu finałowego były: Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie. W finałowym koncercie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Kutnie, Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie, Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach, Szkoły Podstawowej w Witonii, Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grabowie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Domostwo w Żychlinie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Piątku oraz Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.

Wszystkim wykonawcom gratulujemy!

Poniżej – zdjęcia z koncertu