luty 15, 2024

Cyfrowa transformacja polskiej szkoły – pierwsze łódzkie konsultacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje dokument dotyczący Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce. Przeprowadzane są konsultacje, opracowana została dostępna na stronie resortu edukacji specjalna ankieta, odbywają się także spotkania. Dziś  o projekcie polityki cyfrowej, w Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi na zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi konferencji z udziałem p.o. łódzkiego kuratora oświaty Janusza Brzozowskiego, rozmawiali dyrektorzy i nauczyciele ze szkól województwa łódzkiego. Ich uwagi i spostrzeżenia, a często praktyczne pomysły, które padały podczas dyskusji, zostaną przekazane do specjalnego zespołu w MEN.

Konferencję poprowadzili: z ramienia Kuratorium Oświaty w Łodzi wicedyrektor Wydziału Wspierania, Opieki i Kształcenia Specjalnego Piotr Patora, z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wicedyrektor Anna Koludo.

W spotkaniu wzięli udział także: Tomasz Kulasa, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Jarosław Pawlicki, dyrektor wydziału edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Cyfrowa edukacja to wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych – od przedszkoli, przez szkoły, po uczelnie – oraz propozycje kroków mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom korzystania z technologii, takim jak: zagrożenia cybernetyczne, dezinformacja czy uzależnienie cyfrowe. Wizja cyfryzacji w przygotowywanym dokumencie obejmuje kilka perspektyw czasowych: krótkookresową (do 2025 roku), średniookresową (do 2030 roku) oraz długookresową (po 2030 roku).

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej można wypełnić online ankietę dotyczącą PCTE. Jest ona skierowana do szkół, nauczycieli, rodziców oraz pozostałych interesariuszy systemu edukacji.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania: