kwiecień 19, 2022

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m.in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP.

Szczegółowe informacje na stronie MEiN (link)