kwiecień 21, 2022

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022 – zapraszamy do udziału!

W piątek, 29 kwietnia br. już po raz czwarty odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Do udziału w Dniu Nowych Technologii w Edukacji zaproszone są szkoły i placówki oświatowe. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 26 kwietnia br.

Link do artykułu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Link do Relacji, wraz z metryczką zawierającą:
1) pełną nazwę szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, o którym mowa w § 1 ust. 3,
2) adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
3) imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
4) imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji.
5) adres mailowy do Relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

należy przesłać do 31 maja 2022 r. na adres
at@kuratorium.lodz.pl