Marzec 28, 2018

Spotkania informacyjne (relacja) i prezentacje

W dniach 21-22 marca 2018 r. w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi oraz w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie odbyły się spotkania informacyjne dla przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów szkół województwa łódzkiego poświęcone programom rządowym: „Aktywna Tablica” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Podczas spotkań zostały omówione zasady przystępowania do projektów ze wskazaniem niezbędnych wymagań oraz zasady rozliczania projektów. Zaprezentowano również wzory wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz przykład prawidłowo wypełnionego sprawozdania finansowego. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, a liczne pytania potwierdzają konieczność organizowania tego typu spotkań.

Prezentacja programu „Aktywna Tablica”

Prezentacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa