kwiecień 28, 2017

Otwarty konkurs wniosków na realizację programu rządowego „Bezpieczna +” w 2017 r.

Uwaga !  Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Kuratorium Oświaty w Łodzi do dnia 01 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Ogłoszenie o otwartym konkursie. Plik do pobrania

Wzór wniosku o przyznanie dotacji. Plik do pobrania