Październik 21, 2019

Informacja o formularzach sprawozdań z NPRC

Łódzki Kurator Oświaty informuje, że formularz sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-sprawozdan-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa

lub strony internetowej Kuratorium (załącznik nr 1).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z umową organy prowadzące szkoły zobowiązane są także do złożenia sprawozdania finansowego, które dostępne jest na stronie internetowej Kuratorium (załącznik nr 2).

Faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, powinny być opisane według wzoru (załącznik nr 3).

Prosimy o wypełnienie ww. sprawozdań i przekazanie ich w formie papierowej do Kuratorium do 15 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
Ponadto formularz sprawozdania z realizacji programu wg. wzoru opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (załącznik nr 1) prosimy również przesłać w wersji elektronicznej na adres: program.czytelnictwo@kuratorium.lodz.pl

Ewentualne pytania dotyczące kwestii merytorycznych można kierować na adresy poczty elektronicznej specjalisty asenderecka@kuratorium.lodz.pl lub wizytatora eceler@kuratorium.lodz.pl, a pytania dotyczące kwestii finansowych – kierować do Wydziału Finansów i Kadr Kuratorium.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3