październik 6, 2022

Politechnika Łódzka zainaugurowała nowy rok akademicki

W uroczystości w auli nowego gmachu Wydziału Chemicznego PŁ wziął udział m.in. Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer.

Zebrani na inauguracji roku goście wysłuchali przemówienia rektora PŁ prof. Krzysztofa Jóźwika, który opowiedział o ostatnich imponujących sukcesach uczelni i nakreślił najbliższe plany. Miłe słowa do pracowników politechniki i studentów skierowali m.in. wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś.

– Jestem szczęśliwy, że uroczystość zgromadziła tak zacne grono gości, co odczytuję jako wyraz naszej owocnej współpracy i dobrych relacji – podziękował rektor. Wcześniej odczytał listy gratulacyjne m.in. od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Dwunastu najlepszych studentów łódzkiej uczelni otrzymało nagrody za wyniki w nauce. Dostali je również laureaci konkursu Łódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na najlepszą pracę magisterską. Jak zwykle w inauguracji roku akademickiego wzięli udział nowi studenci, którzy swoją akademicką przygodę rozpoczęli uroczystym ślubowaniem.

Poniżej – zdjęcia z uroczystości