październik 5, 2022

Wizyta kuratora w Sędziejowicach

Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach ma nową stołówkę i pracownię techniczną. We wtorek obejrzał je – i oficjalnie otworzył – Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer.

Generalny remont stołówki i szkolnej kuchni (wraz z jej wyposażeniem) był możliwy dzięki wsparciu z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W szkole w Sędziejowicach obiady je codziennie ponad dwustu uczniów. – Cieszę się, że udało się stworzyć dla nich tak dobre warunki – mówiła podczas wtorkowej uroczystości dyrektor szkoły Renata Kowalczyk.

Drugim powodem do dumy dla całej szkolnej społeczności jest nowa pracownia techniczna, wyposażona w nowoczesny sprzęt do nauki gotowania, szycia, robienia i drukowania zdjęć oraz majsterkowania. Pracownia została sfinansowana z innego rządowego programu o nazwie „Laboratoria Przyszłości”.

W oficjalnym otwarciu stołówki i pracowni wzięli udział m.in. kurator oświaty Waldemar Flajszer oraz przedstawiciele lokalnego samorządu – wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak i przewodniczący Rady Gminy Jarosław Bartczak.

Poniżej – zdjęcia z uroczystości