Styczeń 10, 2018

Obszary działania rejonowych komisji konkursowych

W związku z rozdziałem III § 6.3. Zarządzenia nr 118/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Łodzi zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 11 grudnia 2017 r. informujemy, że obszary działania rejonowych komisji konkursowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych pozostają bez zmian, zgodnie z pkt. V pkt 4 wskazanymi w załączniku do Zarządzeniu nr 57/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2017 r. i załączniku do Zarządzeniu nr 58/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2017 r. określającymi ramowe regulaminy konkursów przedmiotowych:

Rejony Szkoły z następujących powiatów

 Kuratorium Oświaty w Łodzi
90-446 Łódź, Al. Kościuszki 120 a.
tel. 42 637 70 55

brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, zgierski, łęczycki, kutnowski i miasto Łódź.
Kuratorium Oświaty Delegatura Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16a
tel. 44 649 77 41
bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański i tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski
Kuratorium Oświaty Delegatura Sieradz
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
tel. 43 827 19 47
łaski, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, wieluński, pajęczański, wieruszowski.
Kuratorium Oświaty Delegatura Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29
tel. 46 833 44 62, 46 834 16 09
łowicki, rawski, skierniewicki i miasto Skierniewice