Styczeń 9, 2018

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska powołała w dniu 4 stycznia 2018 r. Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia), reprezentujący różne branże oraz wszystkie województwa w kraju.

Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek. Z naszego województwa w Radzie zasiadają: Elżbieta Urbańska-Golec, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, oraz Ryszard Kazimierczak, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi.

Celem Rady jest udział w konsultowaniu, tworzeniu i opiniowaniu rozwiązań organizacyjno-prawnych ukierunkowanych na dostosowanie szkolnictwa branżowego i technicznego do potrzeb polskiej gospodarki, promowanie szkolnictwa zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.
Ponadto, w każdym kuratorium oświaty wskazani zostali koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego. W Kuratorium Oświaty w Łodzi funkcję tę pełni Halina Cyrulska – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Ministerstwa Edukacji Narodowej