sierpień 31, 2018

Narady przed inauguracją nowego roku szkolnego

Kurator Grzegorz Wierzchowski spotkał się z dyrektorami przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych z naszego regionu. Narady dotyczyły rozpoczynającego się roku szkolnego.

W czwartek w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej zebrali się dyrektorzy szkół i placówek z Łodzi i centralnej części województwa. Głównym tematem narad był nowy rok szkolny, szczególnie w kontekście kolejnych etapów reformy edukacji i zmian w prawie oświatowym.

Kurator Grzegorz Wierzchowski przypomniał, że w najbliższej rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych wezmą udział dwa roczniki uczniów: absolwenci ósmych klas zreformowanej szkoły podstawowej i trzecich klas wygasających ostatecznie gimnazjów.
– Miejsc wystarczy dla wszystkich uczniów – uspokajał kurator, przywołując liczby. Rocznik obecnych ósmoklasistów w całym kraju liczy ok. 350 tys. uczniów. Mniej więcej tyle samo jest uczniów kończących gimnazja. A w latach 80-tych w Polsce rodziło się rocznie nawet 700 tys. dzieci i dla wszystkich były miejsca w szkołach.
Kurator wyraził nadzieję, że podobnie będzie w przyszłym roku, zwłaszcza że żaden z odpowiadających za szkolne rekrutacje samorządów w województwie łódzkim nie zgłaszał w tym względzie poważniejszych problemów.

Grzegorz Wierzchowski podziękował dyrektorom szkół i przedszkoli za aktywny udział w projektach edukacyjnych związanych z setną rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Przy okazji zaprosił nauczycieli i uczniów do wspólnego zaśpiewania hymnu narodowego. Mazurek Dąbrowskiego ma zabrzmieć w szkołach i przedszkolach w piątek 9 listopada (w ostatnim dniu pracującym przed Dniem Niepodległości) o symbolicznej godzinie 11.11.

Kurator przedstawił m.in. najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących oceny pracy dyrektora i nauczyciela, nauki osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz organizacji doradztwa zawodowego. Poprosił również dyrektorów, by odpowiednio zadbali o bezpieczeństwo dzieci i uczniów – w przedszkolu i szkole, ale również w kontekście właściwej ochrony ich danych osobowych. Grzegorz Wierzchowski zachęcił do lektury poradnika dotyczącego przetwarzania tych danych w placówkach oświatowych opracowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN, a będącego odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości w tej kwestii.

Tematy zasygnalizowane przez kuratora rozwinęli w prezentacjach pracownicy Kuratorium Oświaty – wizytatorzy Ewa Sobór, Barbara Łaska, Romana Cybulska i Violetta Krawczyk. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO w Łodzi Andrzej Krych zaprezentował najważniejsze wnioski z kontroli przeprowadzonych przez wizytatorów w minionym roku szkolnym i plany związane z nadzorem w roku obecnym.

Wcześniej podobne narady miały miejsce w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. Naradę w Skierniewicach poprowadziła wicekurator Jolanta Kuropatwa. Prezentacje na te narady przygotowali i przedstawili w Piotrkowie – wizytatorzy Grażyna Haraśna, Elżbieta Lottko i Aneta Cichoń, w Sieradzu – dyrektor tamtejszej delegatury KO Małgorzata Świątek-Słonina oraz wizytatorzy Elwira Królewicz, Urszula Bartolik, Iwona Szanda, Marzena Kowalska i Waldemar Sucherski, w Skierniewicach – dyrektor skierniewickiej delegatury KO Irena Maria Lesiak oraz wizytatorzy Anna Potkańska i Zofia Kalisz

We wszystkich naradach wzięli udział przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy omówili wyniki tegorocznych egzaminów w gimnazjach, szkołach zawodowych i maturalnych oraz zapowiedzieli pierwszy egzamin dla ósmoklasistów.

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty. Prezentacja z narad z dyrektorami

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019. Prezentacja z narad z dyrektorami

Ocena pracy dyrektora. Prezentacja z narad z dyrektorami