październik 19, 2022

Konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży

Kurator Oświaty Waldemar Flajszer wziął w poniedziałek udział w Konsultacjach Wojewódzkich Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. W auli Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej młodzież rozmawiała m.in. o tym jak powinna wyglądać szkoła XXI wieku, jaką rolę odgrywają nowoczesne technologie w nauczaniu, oraz jak ważny jest dostęp do pomocy psychologiczo-pedagogicznej w szkole.

Spotkanie rozpoczął panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni prelegenci wypowiadali się na temat wyzwań, możliwości i zagrożeń stojących przed współczesną edukacją. Dyskusję moderowała przewodnicząca RDiM Aleksandra Horoszko. Kurator Waldemar Flajszer pytany, jaka powinna być szkoła XXI wieku przypomniał, że polska szkoła zrobiła w ostatnich latach olbrzymi postęp, jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych pomocy naukowych. Dzięki programom rządowym takim jak Laboratoria Przyszłości czy Aktywna Tablica, wiele szkół w naszym kraju zostało wyposażonych m.in. w drukarki 3d, tablice interaktywne, dotykowe monitory, oraz specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne. Coraz więcej placówek ma też dostęp do szerokopasmowego internetu. Kurator podkreślił, że ta zaawansowana technologicznie szkoła powinna być jednocześnie szkołą wartości, szkołą, która wychowuje i kształtuje postawy.

W dalszej części spotkania podjęto m.in. temat korzystania z telefonów w szkole, hejtu, oraz dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Spotkanie w Łodzi było szóstym z szesnastu zaplanowanych. W kolejnych dniach konsultacje odbędą się m.in. w Kielcach (21.10) i Szczecinie (24.10).

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy  Ministrze Edukacji i Nauki działa od 2016 roku. Jest organem pomocniczym Ministra. Do jej głównych zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Kadencja RDiM zakończy się 30 września 2023 r.

Poniżej galeria zdjęć z konsultacji RDiM