marzec 30, 2018

Konkurs „Papież Słowianin”. Lista osób zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego

Protokół z kwalifikacji uczestników konkursu do etapu ogólnopolskiego w roku 2017/2018

Jednocześnie informujemy, że  eliminacje konkursowe na etapie ogólnopolskim odbędą się w Łodzi w dniu 18 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje o miejscu eliminacji ogólnopolskich i ich przebiegu zostaną zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakładce konkursu Papież Słowianin do końca kwietnia 2018 r.