czerwiec 19, 2019

Konferencja prasowa kuratora oświaty na koniec roku szkolnego

Podsumowanie kończącego się roku szkolnego 2018/2019 oraz trwająca obecnie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych to tematy spotkania, na które kurator Grzegorz Wierzchowski zaprosił w środę dziennikarzy. W konferencji prasowej wzięli także udział przedstawiciele samorządów z Opoczna i Poddębic, a także Ewa Sobór, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Podczas spotkania Grzegorz Wierzchowski podkreślił, że minione 10 miesięcy były  dla polskiej edukacji czasem bardzo ważnym. Był to bowiem drugi rok reformy edukacji, z nową strukturą szkół, zmianami programowymi, z pierwszym egzaminem ósmoklasisty i ostatnim egzaminem gimnazjalnym. Ich wyniki zadecydują teraz o przyjęciu uczniów do wybranych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Kurator zapewnił, że z danych przekazanych przez samorządy wynika, że w województwie łódzkim nie zabraknie miejsc ani dla absolwentów szkół podstawowych, ani dla absolwentów gimnazjów. Przypomniał, że szkoły we współpracy z samorządami na długo przed początkiem rekrutacji podejmowały liczne działania zmierzające do zwiększenia liczby wolnych miejsc. W wielu szkołach przygotowano dodatkowe sale lekcyjne, niezagospodarowane wcześniej pomieszczenia zostały wyremontowane i przystosowane do prowadzenia w nich zajęć dla młodzieży. Obecnie w naszym regionie na 21 197 absolwentów gimnazjów czeka 32 415 wolnych miejsc, a na 22 912 absolwentów szkół podstawowych – 34 075 miejsc.
Kurator przypomniał, że konkurencja w najpopularniejszych liceach i technikach zawsze była duża i nie sposób zagwarantować w nich miejsca wszystkim chętnym. Podkreślił jednak, że również szkoły cieszące się największym zainteresowaniem młodzieży są gotowe otworzyć więcej oddziałów niż w latach ubiegłych, i tym samym przyjąć więcej kandydatów, zarówno ze szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

W podobnym tonie wypowiadali się obecni na konferencji Marcin Baranowski, starosta powiatu opoczyńskiego, oraz Dorota Kubiak, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Przedstawiciele samorządu zapewnili, że także na ich terenie szkoły są gotowe na przyjęcie większej liczby uczniów, więc miejsc dla absolwentów na pewno nie zabraknie.

Na zakończenie kurator zaapelował za pośrednictwem mediów do wychowawców, rodziców i opiekunów, aby przypominali dzieciom i młodzieży o zasadach bezpiecznego wypoczynku w miejscu zamieszkania i w trakcie wyjazdów. Zwrócił się także do uczniów, prosząc by podczas wakacyjnych zabaw pozostali rozważni i ostrożni.