listopad 23, 2018

Koncert „Razem dla Niepodległej”. ZS nr 3 w Kutnie

Temat: Koncert „Razem dla Niepodległej”
Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie
Dyrektor: Wojciech Banasiak
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Dorota Chojnacka

7 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się koncert ,,Razem dla Niepodległej”, w którym udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 oraz zaproszona do współpracy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

Organizatorzy postanowili pieśniami i piosenkami opowiedzieć sto lat niepodległości Polski. Mottem stały się słowa jednego z architektów niepodległości, premiera Ignacego Paderewskiego ,, Nie zginie Polska! Nie zginie. Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla Was, dla nas i dla całej ludzkości”.
Patronat nad tym niezwykłym wydarzeniem objął Starosta Kutnowski i portal. ekutno.

Na początku głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak – pomysłodawca przedsięwzięcia i gospodarz uroczystości – który powitał zgromadzonych i powiedział: Naszym obowiązkiem jest pamięć o przeszłości. Powinniśmy być dumni, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe.

Następnie list od pana Tadeusza Woźniaka, posła na Sejm RP przeczytał jego asystent pan Adrian Zieliński. Pani Marzena Kurpiewska – dyrektor SOSW nr 2 nawiązując do wieloletniej współpracy – opartej na idei integracji – między jej placówką a ,,Grabskim” stwierdziła: Każdy człowiek czuje olbrzymią potrzebę obcowania z drugim człowiekiem. Dzieci niepełnosprawne od początku powinny rozwijać się w środowisku wolnym od uprzedzeń. Ta współpraca pomaga niepełnosprawnym uwierzyć w siebie, pokonywać trudności, a z kolei dzieciom zdrowym pozwala nie obawiać się niepełnosprawnych.

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach pani Irena Maria Lesiak przypomniała słowa Jana Pawła II : ,,Wolność nie jest dana raz na zawsze, ją ciągle trzeba zdobywać na nowo. Wolność jest nam dana, ale i zadana”. Podkreśliła, że naszą niepodległość znaczą mogiły i miejsca pamięci w każdym zakątku Polski i w wielu miejscach na świecie.

Program artystyczny rozpoczął polonez wykonany przez maturzystów. Następnie soliści i zespoły z ,,Grabskiego” oraz ze szkoły muzycznej i Młodzieżowego Domu Kultury wykonywały piosenki związane z najważniejszymi wydarzeniami ostatniego stulecia – były wśród nich pieśni legionowe (,,Piechota”, ,,Rozkwitały pąki białych róż”, ,,Siwy mundur”) oraz późniejsze (,,Śpiewka 1920”, ,,Deszcz, jesienny deszcz”, ,,Miasto 44”, ,,Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, ,,Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony”, ,,Jedna chwila”, ,,Mury”, ,,Piosenka dla córki”, ,, Powrócisz tu”, ,,Ten kraj”, ,,Niepodległa, niepokorna”, ,,Ojczyzna”). Wykonawcy i widzowie wspólnie zaśpiewali ulubioną pieśń marszałka Józefa Piłsudskiego ,,Legiony”. W trakcie koncertu ogłoszone też zostały wyniki konkursu poetyckiego pt. ,,Polska to…”:.
Na zakończenie koncertu wystąpili uczniowie z SOSW nr 2, którzy zaprezentowali dwa wiersze ,,Kto ty jesteś” Władysława Bełzy i ,, Barwy narodowe” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz wspaniały, dynamiczny taniec z szarfami, efektem którego było ułożenie biało-czerwonej flagi.
Organizatorami koncertu ,,Razem dla Niepodległej byli: pani Halina Sankowska, pani Dorota Chojnacka, pan Marcin Rymarkiewicz, a informatycznie wsparli ich pan Rafał Prętkiewicz i pani Agnieszka Drapińska.