Kwiecień 24, 2020

Komunikat w sprawie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie

Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski postanowieniem z dnia. 6 kwietnia br. utrzymał w mocy negatywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty wydaną 29 stycznia br. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie wraz ze Szkołą Filialną w Szczytach.
W świetle powyższego rozstrzygnięcia Szkoła Podstawowa nr 1 funkcjonuje w swojej dotychczasowej strukturze obejmującej klasy I – VIII.

Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły ma obowiązek przyjąć dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły (ustawa Prawo Oświatowe art. 130 ust. 5 i art. 133 ust. 1).

                                                                                        dr Grzegorz Wierzchowski
                                                                                          Łódzki Kurator Oświaty