Kwiecień 23, 2020

Komunikat Łódzkiego Kuratora Oświaty

24 kwietnia 2020 r. jest dniem zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych. Informuję, iż w województwie łódzkim wszystkie szkoły publiczne przeprowadziły rady pedagogiczne klasyfikacyjne.

W naszym województwie to 235 szkół – 101 techników i 134 licea ogólnokształcące, gdzie w klasach maturalnych uczy się ponad 17 tys. młodych ludzi ( 10 916 – licea,  6229 – technika).

Dziękuję Dyrektorom i Nauczycielom za sprawne przeprowadzenie zdalnych rad klasyfikacyjnych, które umożliwiają uczniom ukończenie szkoły. Dziękuję też Nauczycielom za gotowość do dalszego wspierania uczniów poprzez konsultacje w oczekiwaniu na egzamin dojrzałości.

Wszystkim Maturzystom życzę dobrego i spokojnego przygotowania do egzaminów w tym trudnym czasie epidemii.

                                                                                                    dr Grzegorz Wierzchowski
                                                                                                     Łódzki Kurator Oświaty