Lipiec 30, 2020

Komunikat dotyczący arkusza monitorowania wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Publicznych i Niepublicznych Szkół Policealnych,
Łódzki Kurator Oświaty informuje, iż w związku ze wznowieniem realizacji planów nadzoru kuratorów oświaty na rok szkolny 2019/2020 należy do dnia 28.08.2020 r. uzupełnić opublikowany na platformie nadzoru pedagogicznego SEO www.seo2.npseo.pl arkusz monitorowania „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”. Informację o zakończeniu pracy z arkuszem online należy przekazać w w/w terminie do wizytatora rejonowego.
Z wzorem arkusza oraz harmonogramem można zapoznać się na stronie MEN, w zakładce Nadzór Pedagogiczny.