marzec 23, 2023

Informacja o III etapie Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów szkół podstawowych „Nie lękajcie się”

Decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły Jana Pawła II dla uczniów szkół podstawowych „Nie lękajcie się” do III etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 4 uczestników tj.

  1. Szymon Kosior Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim;
  2. Maria Krasuska Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej w Ozorkowie;
  3. Hanna Michalska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II Bedoń Wieś;
  4. Lena Sztandor Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie.

III etap konkursu odbędzie się w dniu 16 maja 2023 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 w Łodzi.