marzec 27, 2023

Oferta pracy dla asystenta hiszpańskiego nauczyciela

Na prośbę Ambasady Hiszpanii w Warszawie informujemy o programie, który pozwala zdobyć nowe doświadczenie osobiste i zawodowe związane z pobytem i pracą w innym państwie, a także przekonać się, jak w praktyce funkcjonuje hiszpański system edukacji.

Jest to oferta rocznej pracy w charakterze asystenta hiszpańskiego nauczyciela języka angielskiego (konwersacja) lub innego przedmiotu nauczanego w języku angielskim w publicznych szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024. Asystent nie ma obowiązków dydaktycznych i pracuje z uczniami wyłącznie pod nadzorem hiszpańskiego nauczyciela. Znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana.

Asystentowi wypłaca się miesięczną dietę na wyżywienie i zakwaterowanie w zamian za 14 godzin zajęć tygodniowo w szkole. Koszty podróży pokrywa asystent. Dieta nie jest traktowana jako wynagrodzenie, więc nie podlega opodatkowaniu. Asystent ma zagwarantowaną opiekę zdrowotną podczas pobytu w Hiszpanii. Może wykonywać tę pracę równolegle z inną działalnością, odpłatną lub nieodpłatną, w Hiszpanii, o ile nie koliduje ona z jego głównym zajęciem.

Strona hiszpańska przeznaczyła 60 miejsc dla kandydatów z Polski, a termin składania wniosków upływa w dniu 4 kwietnia 2023 r.

Linki do stron ze szczegółowymi informacjami na temat programu:
link 1
link 2 

Wszelkie pytania można kierować do Biura Radcy ds. edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie na adres e-mail: asesoriaeducacion.pl@educación.gob.es lub telefonicznie: 48 22 626 98 11

Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem asystenta w ww. programie.