luty 29, 2024

Stypendyści odebrali dyplomy

W bieżącym roku szkolnym 248 uczniów szkół ponadpodstawowych naszego województwa otrzymało stypendia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów, a 17 młodych ludzi – stypendia Ministra Edukacji. Dyplomy najzdolniejszym podczas uroczystej gali w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wręczyli: wojewoda łódzka Dorota Ryl i łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski, gospodarz uroczystości.

 – Jesteście wzorem dla waszych koleżanek i kolegów, bo pokazaliście, że dzięki nauce, ogromnej pracy i determinacji można osiągnąć sukces – podkreśliła Dorota Ryl, wojewoda łódzka, gratulując młodzieży zdobytych stypendiów. Życzyła najzdolniejszych uczniom, by mogli realizować swoje marzenia i w przyszłości stali się częścią Łodzi akademickiej. Także prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wyraziła nadzieję, iż najlepsi z najlepszych, przyszli absolwenci szkół naszego województwa, wybiorą studia na jednej z łódzkich uczelni. Z kolei Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, podziękował wychowawcom i pedagogom, którzy przyczynili się do sukcesu swoich wychowanków.

W uroczystości wzięli udział także m.in. dr hab. Robert Zakrzewski, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego i dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prorektor ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej oraz przedstawiciele ośrodków i centrów edukacji z naszego województwa. Galę uświetnił występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów to reprezentanci wszystkich szkół naszego województwa – po jednym z danej szkoły. Stypendyści Ministra Edukacji to wybitnie uzdolnieni uczniowie. W tym roku jest ich 17 w województwie. W tej grupie jest 5 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Stypendia Ministra Edukacji otrzymała także trójka uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i dwoje uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej.

Dzisiejszą galę przygotował Wydział Wspierania, Opieki i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Łodzi. Całość koordynowała starsza wizytator Dorota Masłocha.

Aby zostać stypendystą Prezesa Rady Ministrów trzeba posiadać najwyższą średnią ocen w szkole (powyżej 4,75) lub wykazać szczególne uzdolnienia w co  najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych co najmniej dobre. Stypendium w wysokości 5000 zł  otrzymuje jeden uczeń danej szkoły.

Stypendystą Ministra Edukacji może zostać uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej, który ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia edukacyjne. To m.in. laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursów naukowych, uczniowie uzyskujący wysokie wyniki sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Stypendium Ministra Edukacji to kwota 3000 zł.

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości.