Czerwiec 24, 2017

25 lat Salezjańskiej Organizacji Sportowej

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej obchodziła w sobotę 25-lecie. W jubileuszu uczestniczył łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.  

Sobotnie uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Jubilata. Dom Salezjański w Łodzi przy ul. Wodnej gościł uczestników Ogólnopolskiej Konferencji „Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko”, którą poprowadziła prof. dr hab. Marianna Barlak.
– 25 lat temu zamarzyliśmy o wychowywaniu młodych ludzi po chrześcijańsku przez sport. Od tego czasu realizujemy to marzenie – powiedziała prof. Marianna Barlak. Wśród gości konferencji był m.in. ks. Edward Pleń, Krajowy Duszpasterz Sportowców.
W drugiej części spotkania kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej osobom zaangażowanym w działalność SALOS RP (skrótowa nazwa organizacji) za szczególne zasługi dla edukacji i wychowania. Otrzymali je ks. Julian Dzierżak, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi, ks. Wacław Dokurno oraz Arkadiusz Powierza, Radosław Saganiak, Wojciech Winnik i Robert Kozicz.
Kilkadziesiąt osób otrzymało okolicznościowe medale za zasługi dla SALOS RP, a wśród wyróżnionych znalazł się kurator Grzegorz Wierzchowski.
Z okazji jubileuszu kurator skierował również list do Jubilata, w którym napisał: „Salezjańska Organizacja Sportowa RP już od ćwierć wieku doskonale wykorzystuje społeczne aspekty sportu dla dobra kolejnych pokoleń młodych ludzi, kształtując ich postawy i świat wartości. To olbrzymi wysiłek wielu ludzi na rzecz polskiej edukacji, za który dziękuję.”

Salezjańska Organizacja Sportowa RP powstała w 1992 r. jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej. Jej głównym celem jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w oparciu o salezjańską tradycję wychowawczą, upowszechnianie sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży jako ważnych elementów kształtujących osobowość oraz propagowanie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim. SALOS jest członkiem m.in. Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej została wyróżniona dyplomami od Premiera RP, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki.