Lipiec 10, 2017

Podsumowanie konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017

Do tegorocznej edycji konkursu w województwie łódzkim zgłosiły się 72 gospodarstwa. Najlepsze otrzymały nagrody ufundowane m.in. przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Etap regionalny konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przebiegał w trzech regionach: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz placówek terenowych KRUS w Tomaszowie Mazowieckim i Zduńskiej Woli. Komisje regionalne wyłoniły w sumie dziewięć najlepszych gospodarstw, które awansowały do finału wojewódzkiego. Komisja Wojewódzka, w której zasiadał m.in. przedstawiciel łódzkiego Kuratorium Oświaty, ponownie odwiedziła wybrane gospodarstwa i wyłoniła zwycięzcę.
Oceniano m.in. porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków gospodarczych, schodów, drabin, urządzeń elektrycznych, odzieży roboczej, ale także to, czy w gospodarstwach wydzielone są miejsca do zabawy dla dzieci i wypoczynku dorosłych.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęli Agnieszka i Leszek Pietrzakowie z Franopola w gminie Biała Rawska. Drugie miejsce przypadło Małgorzacie Przybysz z miejscowości Bryski (gm. Góra Św. Małgorzaty), a trzecie – Michałowi Ulanowskiemu z miejscowości Wrzeszczewice (gm. Łask).
Podsumowanie piętnastej edycji konkursu na terenie województwa łódzkiego miało miejsce 4 lipca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie (gm. Ksawerów). Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów konkursu: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Metropolitę Łódzkiego. Nagrody wręczała m.in. wicekurator oświaty Elżbieta Ratyńska. Laureaci otrzymali również puchary ufundowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

Częścią uroczystości była konferencja, podczas której przedstawiono różne działania ograniczające liczbę wypadków w rolnictwie, zwłaszcza z udziałem dzieci. Tych ostatnich najwięcej jest w okresie żniw. Dlatego co roku przed wakacjami instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo apelują do rolników, by nie angażowali dzieci do prac w gospodarstwie. Rodzice – zdaniem ekspertów BHP – powinni przede wszystkim oddzielić część mieszkalną gospodarstwa rolnego od produkcyjnej i zapewnić dzieciom opiekę dorosłych. Dzieci nie powinny nawet przebywać w pobliżu pracujących maszyn, niebezpiecznych urządzeń, włazów do szamb czy chorych zwierząt.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele współorganizatorów konkursu, samorządów oraz instytucji związanych z rolnictwem i bezpieczeństwem. Wykładom patronowali Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.