listopad 19, 2018

Ognisko patriotyczne w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi

Temat/nazwa wydarzenia: Uroczyste ognisko patriotyczne na Dzień Niepodległości
Nazwa szkoły/placówki: Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Barbara Celmerowska
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Elżbieta Dziubek
Imię i nazwisko autora zdjęć: Tomasz Korkosiński

Na Dzień Niepodległości przygotowaliśmy w naszej szkole uroczyste ognisko patriotyczne. Organizatorami i uczestnikami byli wszyscy uczniowie klas VII i VIII SP oraz III gimnazjum wspierani przez wychowawców, nauczyciela muzyki, języka polskiego i historii.

Zasiedliśmy na głównym holu szkoły, wokół symbolicznego ogniska, aby uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości. Konferansjerzy zabrali nas w podróż o odwadze, honorze i miłości do ojczyzny. Z pomocą innych uczniów przypomnieli wybrane zdarzenia, przedstawili bohaterów i ważne postacie z historii Polski od powstania kościuszkowskiego po rok określenia granic II RP (1794-1922).

Każda z siedmiu klas miała za zadanie zaśpiewać jedną pieśń polską z wymienionego okresu. Usłyszeliśmy a cappella następujące utwory: „Płonie ognisko i szumią knieje”, „Warszawiankę”, „Pobudkę krakusów”, „Orlątko”, „Marsz Pierwszej Kadrowej”, „Pierwszą Brygadę” „Nie masz
nad leguna” i „Rotę”.

Uczeń Konrad Antoszczak wspaniale wygłosił wiersz J. Słowackiego p.t.: „Sowiński w okopach Woli”. Przed zaśpiewaniem „Roty” pięciu uczniów z klasy III C przygotowało scenkę ilustrującą zdarzenia z lekcji religii we Wrześni w 1900 roku.

Nasze ognisko pozwoliło wskrzesić pieśni i polskich bohaterów oraz porozmawiać, czym
jest i czym może być odwaga honor i miłość do ojczyzny. Wszyscy byli pod wrażeniem atmosfery, śpiewu, zaciekawieni prezentacjami innych klas i występami solowymi uczniów.

To był pięknie uczczony Dzień Niepodległości – powiedział jeden z uczniów.