listopad 19, 2018

Escape Room – Polish  Independence Day. XXI LO w Łodzi

Nazwa wydarzenia: Escape Room – Polish  Independence Day
Nazwa szkoły: XXI LO im. B. Prusa w Łodzi
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Małgorzata Zaradzka-Cisek
Gra autorstwa Ewy Torebko, realizowana przez nauczycieli języka angielskiego: A. Bator, K. Golec, A. Kawczyńską – Seider, W. Laskowskiego, I. Michalak

Projekt miał na celu przybliżenie uczniom 100. rocznicy odzyskania niepodległości, włączając ich na lekcjach języka angielskiego w rozwiązywanie serii zagadek dotyczących historii Polski, wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze.
Oprócz rozwiązania zadań językowych, uczniowie musieli również odszyfrować kody, które pozwalały im przejść do kolejnego zadania.

Lekcje odbywały się w dniach od 5 – 9 listopada w klasach I – III.

Uczniowie mieli szansę rozwijać różne umiejętności i strategie językowe, posługiwać się  nowoczesnymi technologiami, pracować w grupie oraz zwiększyć swoją świadomość na temat związku między kulturą własną i obcą.