grudzień 28, 2023

Zmiana na stanowisku Łódzkiego Kuratora Oświaty

Janusz Brzozowski został wyznaczony do pełnienia obowiązków Łódzkiego Kuratora Oświaty od 27 grudnia 2023 r. przez Minister Edukacji Barbarę Nowacką, po zasięgnięciu opinii Wojewody Łódzkiego Doroty Ryl

Janusz Brzozowski jest nauczycielem matematyki. Dotychczas był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Czajkowskiego w Łodzi. Na stanowisku kuratora oświaty w Łódzkiem zastąpił Waldemara Flajszera.

fot. Łódzki Urząd Wojewódzki