Luty 23, 2022

Zarządzenie nr 11/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty – dotyczy wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 11/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty. Plik do pobrania w formacie .doc (21 KB)

Zarządzenie nr 11/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty. Skan dokumentu