listopad 27, 2023

Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnych metod pracy wspierających rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej”. 

Zgłoszenia do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Szczegóły i zapisy na stronie organizatora (link)