listopad 24, 2023

33. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art „Wszystkie kolory muzyki”

Festiwal Color Art jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form dziecięcej twórczości plastycznej. Zagadnienia będące co roku tematem konkursu otwierają przestrzeń do rozmów i działań na rzecz poszanowania godności, odmienności i równouprawnienia.

Temat tegorocznej edycji Festiwalu wpisuje się w misję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO – Herbie Hancocka, podkreślającego humanistyczne wartości jazzu jako ważnego środka dialogu między ludźmi, sprzyjającego poszanowaniu praw człowieka i eliminowaniu dyskryminacji społecznych.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat. Przyjmowane są zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych i instytucji kultury. Laureaci konkursu wezmą udział w kilkudniowych nadmorskich warsztatach prowadzonych przez artystów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora – Goleniowskiego Domu Kultury (link)