czerwiec 27, 2018

Zakończenie roku szkolnego w Sulmierzycach

Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski powitał wakacje wspólnie z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach (pow. pajęczański).

Podczas uroczystości kurator wraz z dyrektorem szkoły Małgorzatą Świątkowską wręczyli najlepszym uczniom świadectwa z czerwonym paskiem. Poza nagrodami rzeczowymi prymusi otrzymali także stypendia ufundowane przez władze gminy. Medalami i pucharami uhonorowano szkolnych sportowców, a uczniowie, którzy mogli pochwalić się 100% obecnością na lekcjach, otrzymali dyplomy i upominki.

– Mogę z dumą powiedzieć, że był to rok dobrej szkoły. Rok zakończony sukcesem w wymiarze wojewódzkim i krajowym – powiedział Grzegorz Wierzchowski podsumowując zmiany, jakie przyniosła wdrażana od września reforma edukacji.

Kurator pogratulował dzieciom i młodzieży wyników w nauce oraz sukcesów sportowych i artystycznych. Życzył uczniom bezpiecznego wypoczynku, apelując o rozwagę podczas wakacyjnych zabaw. Grzegorz Wierzchowski podziękował także nauczycielom za codzienną pracę na rzecz kształcenia młodego pokolenia, oraz rodzicom, za ich wkład w budowanie polskiej szkoły, która nie tylko uczy, ale i wychowuje.

Gratulacje i życzenia uczniom oraz gronu pedagogicznemu złożyli także: Anna Szydłowska, zastępca wójta gminy Sulmierzyce, Tadeusz Kruszyński, przewodniczący Rady Gminy oraz Małgorzata Świątek – Słonina, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Podsumowanie najważniejszych zmian w roku szkolnym 2017/2018 – materiał informacyjny MEN