listopad 30, 2017

XXXIII LO gości uczniów z Wilna

20-osobowa grupa młodzieży przyjechała do Łodzi w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez MEN. W poniedziałek z uczniami Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie i łódzkiego liceum spotkał się kurator Grzegorz Wierzchowski.

Witając młodzież kurator podkreślił radość z faktu, że przyjazd uczniów z Wilna przypadł w tak ważnym dla Polski czasie – roku przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Ciepłe słowa do uczestników projektu skierowała także Maria Piotrowicz, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Łodzi, a zarazem były wieloletni dyrektor XXXIII LO.

Podczas spotkania młodzież rozmawiała m.in. o roli samorządów w łódzkich i wileńskich szkołach, zainteresowaniu historią obu krajów i sposobach na promowanie patriotyzmu.

W kolejnych dniach głównym tematem zajęć uczniów będzie wielokulturowość Wilna i Łodzi w kontekście setnej rocznicy wyzwolenia Litwy i Polski. W planie wizyty, która zakończy się w piątek, znalazły się m.in. wspólne lekcje języka polskiego i historii, zwiedzanie Muzeum Tradycji Niepodległościowych, projekcja filmu „Ziemia obiecana” oraz wycieczka po Łodzi. Młodzież weźmie udział w sesji naukowej, a także odwiedzi Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Całość zakończą warsztaty multimedialne, podczas których uczniowie uporządkują zgromadzone materiały i przygotują prezentacje podsumowujące pierwszą część projektu.
Druga część projektu – wizyta łódzkich licealistów w Wilnie – będzie miała miejsce w przyszłym roku.

Odwiedziny polonijnej młodzieży w Łodzi to część ogólnopolskiego projektu „Razem dla Edukacji” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Rodzina Polonijna”. Całość koordynuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Podczas realizacji projektu partnerstwa polsko-polonijne stworzą 22 pary szkół z Polski, Litwy, Ukrainy, Belgii, Białorusi, Włoch i USA.