Listopad 15, 2019

Wniosek o przyznanie pieniężnych świadczeń okolicznościowych dla emerytowanych pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi

Zapraszamy emerytowanych pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi do składania wypełnionych wniosków
o przyznanie pieniężnych świadczeń okolicznościowych z okazji Bożego Narodzenia w pokoju nr 100,
w godzinach pracy urzędu w terminie do 29 listopada 2019 roku

Czyste druki można pobrać w pokoju nr 100 lub z dołączonego poniżej załącznika.

Wzór wniosku. Plik do pobrania