Listopad 15, 2019

Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Jej celem jest poszerzenie wiedzy o świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji.

W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców” wszystkie zgłoszone placówki będą co miesiąc otrzymywać materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wprowadzą dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej – najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania.

Więcej informacji, regulamin akcji i formularze rejestracyjne – dostępne na stronie organizatora: www.edu.crl.org.pl