maj 5, 2022

„Twoje bezpieczne wakacje” – konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

Główny Inspektor Transportu Drogowego we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki zaprasza dzieci i młodzież do udziału w II edycji konkursu literackiego pn. „Twoje bezpieczne wakacje”.

Przedmiotem konkursu, skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, będzie napisanie opowiadania lub bajki dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa podczas wakacji. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 22 maja br., zaś ogłoszenie listy laureatów nastąpi najpóźniej do 24 czerwca br.

Link do szczegółowych informacji o konkursie

Konkurs ma zachęcić do kreatywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z popularyzowaniem i utrwalaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyniając się do kształtowania już wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego właściwego zachowania i kultury bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także promowania uzdolnionych literacko młodych ludzi.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP – Panią Agatę Kornhauser-Dudę, zaś w Komitecie Honorowym zasiada Minister Edukacji i Nauki – Pan Przemysław Czarnek.