czerwiec 2, 2023

Szkolenia z doradztwa edukacyjno – zawodowego

W ramach środków europejskich Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego”. Jednym z podmiotów wyłonionych w konkursie jest firma Open Education Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, która realizuje ten projekt w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim i podlaskim. 

Głównym celem projektu jest przygotowanie kadry realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby wykonujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia. 

Link do strony ze szczegółowymi informacjami

Informacje także pod nr tel. 695 995 423 oraz adresem e-mail: m.pruszynska@openeducation.pl

Udział w projekcie z pewnością przyczyni się do rozwoju zawodowego uczestników oraz będzie służył doskonaleniu ich warsztatu pracy i zastosowaniu innowacyjnych metod prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.