czerwiec 1, 2023

„Młodzież w niestabilnym świecie”. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) opublikował raport pt. „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022”.

Publikacja licząca 340 stron zawiera 62 konkretne wnioski i 33 praktyczne rekomendacje oparte na wynikach badań przeprowadzonych w latach 2021-2022 wśród ponad 80 000 uczniów, rodziców i nauczycieli.

Link do artykułu na temat wyżej wymienionego raportu

Link do strony IPZIN, skąd można pobrać raport