Czerwiec 22, 2022

Szkolenia online dotyczące edukacji mniejszości narodowych i etnicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje szkolenia online w zakresie wsparcia kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej. Treści prezentowane podczas szkoleń będą przydatne w pracy z uczniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla asystentów edukacji romskiej.

Szczegółowe informacje o szkoleniach wraz z terminami oraz rekrutacja na szkolenia odbywa się przez stronę ORE: 
Link do szczegółowych informacji o szkoleniach