kwiecień 12, 2024

Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji

Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach online skierowanych do osób pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji. 

Szkolenia mają na celu rozwijanie kompetencji potrzebnych do pracy w środowisku wielokulturowym. W programie m.in. przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, psychologiczne konsekwencje migracji i pierwsza pomoc psychologiczna w kontekście szkolnym, warsztaty wzmacniania rezyliencji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji.

Szkolenia online odbędą się na platformie clickmeeting w dniach 11.04.2024 – 29.05.2024.

Link do rejestracji na szkolenia i dodatkowych informacji