kwiecień 5, 2022

Święto Jana Pawła II w zgierskiej szkole

Łódzki Kurator Oświaty wziął udział w święcie patrona Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II.

W największym w Zgierzu zespole szkół kształci się ponad 700 uczniów. Zdobywają m.in. zawody informatyka, elektryka, technika budownictwa, logistyka, technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanika samochodowego, fryzjera. Patronem szkoły jest Jan Paweł II – o czym społeczność szkolna przypomniała organizując w poniedziałek Jego święto.

Uczennice i uczniowie przygotowali występ literacko-muzyczny przywołujący najważniejsze chwile z życia Jana Pawła II i słowa, które podczas swojego pontyfikatu kierował do Polaków. Dyrektor szkoły Arkadiusz Kędzierski poprosił młodzież o refleksję i próbę odpowiedzi na pytanie, kim dziś jest dla każdego z nas Jan Paweł II.

W uroczystości wziął udział Waldemar Flajszer. Łódzki Kurator Oświaty pogratulował szkolnej społeczności wspaniałego patrona, a przy okazji podziękował młodym zgierzanom za wszystko, co robią dla osób przybyłych do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy.

Kurator wręczył także uczennicom zgierskiej szkoły stypendia Prezesa Rady Ministrów. Otrzymały je Ewa Zalewska i Karolina Dębowska.

Sukcesów szkole i uczniom życzyli przedstawiciele zgierskich władz, instytucji i łódzkich uczelni, a przed uroczystością uczynił to również ks. Andrzej Blewiński, podczas związanej ze świętem patrona mszy w zgierskim kościele Matki Bożej Dobrej Rady.

Poniżej – zdjęcia z uroczystości