Sierpień 30, 2019

Spotkania kuratora oświaty z dyrektorami szkół i placówek  

W związku z rozpoczynającym się wkrótce nowym rokiem szkolnym kurator Grzegorz Wierzchowski i wicekurator Jolanta Kuropatwa spotkali się z dyrektorami szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych z Łodzi i województwa.

We wtorek w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej odbyły się spotkania dla dyrektorów szkół i placówek z Łodzi i powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.

Witając uczestników kurator Grzegorz Wierzchowski dziękował im za pracę w mijającym roku szkolnym, za codzienny trud przekazywania wiedzy i wartości, oraz dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.  Wyraził także wdzięczność za wytężony wysiłek  podczas przeprowadzania egzaminów dla ósmoklasistów, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Grzegorz Wierzchowski podkreślił, że dzięki aktywności i zaangażowaniu dyrektorów zarówno egzaminy, jak i proces rekrutacji przebiegały w naszym województwie sprawnie i z pomyślnym dla absolwentów wynikiem. 
– Rekrutacja uzupełniająca jeszcze trwa, ale już dziś, patrząc na liczbę nadal wolnych miejsc w szkołach, możemy powiedzieć, że w Łódzkiem każdy uczeń znajdzie miejsce w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – powiedział kurator Grzegorz Wierzchowski. Kurator omówił także podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i życzył zebranym sukcesów edukacyjnych i wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, w tym najważniejsze wnioski z kontroli i ewaluacji przeprowadzonych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi, przedstawiła Ewa Sobór, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO w Łodzi. Natomiast najważniejsze zmiany w przepisach prawa oświatowego omówiła Jolanta Fabiszewska, zastępca dyrektora WNP.  Nad harmonogramem narad czuwała wizytator WNP Anna Przybył.

Tego samego dnia z dyrektorami szkół i placówek z terenu Delegatury KO w Piotrkowie Trybunalskim spotkała się wicekurator Jolanta Kuropatwa. Również pani wicekurator podziękowała dyrektorom za całoroczną pracę i olbrzymie wsparcie podczas przeprowadzania egzaminów oraz rekrutacji do szkół. Omówiła także główne zadania na nadchodzący rok szkolny. Zwróciła uwagę na zmiany w kształceniu zawodowym oraz odbudowę sieci doradztwa metodycznego w województwie. Prezentacje na tę naradę przygotowali i przedstawili: dyrektor tamtejszej delegatury KO Tomasz Trzaskacz, oraz wizytatorzy Elżbieta Lottko, Irena Wachecka, Elżbieta Górka i Aneta Cichoń.

W poniedziałek kurator spotkał się z dyrektorami szkół i placówek w Skierniewicach. W naradzie uczestniczyli także: dyrektor Delegatury KO w Łodzi z/s w Skierniewicach Irena Maria Lesiak oraz wizytatorzy: Joanna Paćkowska i Anna Potkańska.

Cykl spotkań poprzedzających początek nowego roku szkolnego zakończyła środowa wizyta kuratora  w Sieradzu. Prezentacje na to spotkanie przygotowali i przedstawili: Małgorzata Światek – Słonina, dyrektor sieradzkiej delegatury KO, oraz wizytatorzy Iwona Szanda, Elwira Królewicz, Urszula Bartolik i Waldemar Sucherski.

W naradach wzięli udział także przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy podsumowali przebieg i wyniki tegorocznych egzaminów, oraz zachęcali dyrektorów (a za ich pośrednictwem także nauczycieli) do zapoznania się ze sprawozdaniami opublikowanymi na stronie internetowej OKE oraz do wykorzystania ich jako dodatkowego materiału przy przygotowywaniu uczniów do egzaminów w nadchodzącym roku szkolnym.

Prezentacje z narad:
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Plik do pobrania
Zmiany w prawie oświatowym. Plik do pobrania
Plan nadzoru pedagogicznego ŁKO. Plik do pobrania