Kwiecień 12, 2021

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – nabór wniosków w edycji 2021

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Program będzie realizowany w latach 2019-2023. Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym:

  • publiczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245),
  • publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Pliki do pobrania: