czerwiec 7, 2024

Rozmowy na temat edukacji

Bieżące tematy dotyczące funkcjonowania łódzkich placówek oświatowych zdominowały spotkanie kuratora Janusza Brzozowskiego z odpowiedzialną za edukację wiceprezydent Łodzi Małgorzatą Moskwą – Wodnicką. Ustalono zasady współpracy w realizacji zaplanowanych zadań i wsparcia dyrektorów szkół w ramach nadzoru pedagogicznego. 

Łódź to największe – także jeśli chodzi o mapę placówek edukacyjnych – miasto naszego województwa. Urząd Miasta Łodzi jest organem prowadzącym dla 147 przedszkoli, 112 szkół podstawowych i 79 szkół ponadpodstawowych, do których uczęszcza ponad 83 tys. dzieci i młodzieży. W rankingu Perspektyw w pierwszej 25. znalazły się trzy łódzkie licea: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (14 miejsce), Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (22) i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej (24). To także jedne z najlepszych szkół województwa łódzkiego.