styczeń 22, 2021

„Przyjechałem, by was wesprzeć”. Spotkania w Wieluniu

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza, Zespół Szkół Specjalnych i Międzyszkolna Bursa, Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach znalazły się na mapie odwiedzin kuratora oświaty. – Przyjechałem, by was wesprzeć – deklarował Waldemar Flajszer. – Te placówki są bardzo ważne dla łódzkiej oświaty i są jej wizytówką – podkreślał. Łódzki Kurator Oświaty spotkał się także z władzami powiatu.

– Powiat wieluński ma się czym pochwalić. Historia, szkoły z tradycją, wspaniali nauczyciele, wychowawcy i współpraca z samorządem, która owocuje coraz nowocześniejszymi placówkami. Dziękuję za waszą piękną pracę – mówił Waldemar Flajszer.

W Zespole Szkół nr 2 znajduje się wspaniałe zaplecze do nauki zawodu. Warsztaty szkolne tworzą pracownie, którym patronują kolejni pracodawcy z regionu. Tu kształcą się specjaliści w zakresie spawalnictwa, zgrzewania, ślusarstwa, obróbki skrawaniem i obróbki cieplnej czy mechaniki samochodowej. Warsztaty tylko czekają na powrót uczniów.

Trzy pozostałe placówki mają szczęście tętnić życiem. W szkole podstawowej, w której w czasie wizyty kuratora trwały ostatnie przygotowania, uczą się stacjonarnie w reżimie sanitarnym dzieci klas I-III. Z kolei wieluński ZSS i SOSW w Gromadzicach to szkoły, w których nauka w czasie pandemii odbywa się w placówce. Kolorowe, przyjazne dzieciom, z nowoczesnym wyposażeniem i pomysłami nauczycieli, są wizytówką nie tylko miasta i powiatu. To szkoły, do których chce się powracać.

Poniżej – zdjęcia ze spotkań w szkołach