czerwiec 29, 2018

Projekt edukacyjny „Wolna, Niepodległa Polska”. SP w Gaszynie

Temat projektu edukacyjnego: „Wolna, Niepodległa Polska”
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Jolanta Ustyniak
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Leszek Grygiel

Cele i założenia programu

Rozpoczęcie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ukazanie uczniom postaw patriotycznych, przypomnienie osoby patrona szkoły, ukazanie postaw moralnych budujących patriotyzm, ukazanie SP w Gaszynie jako miejsca rozwoju, możliwości, budowanie lokalnego patriotyzmu, przypomnienie najważniejszych wydarzeń i dat z historii Polski, rozwijanie wrażliwości na pamięć
i szacunek dla osób, które poświęciły życie dla Polski, wszechstronne rozwijanie talentów artystycznych uczniów z powiatu wieluńskiego, integracja środowiska lokalnego.

Krótki opis projektu i działań

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie: Anna Grabowska- Płonka, Leszek Grygiel, ze wsparciem pani dyrektor Jolanty Ustyniak stworzyli autorski projekt edukacyjny pt „Wolna, Niepodległa Polska”. Celem projektu jest przypomnienie i uświetnienie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ale również promowanie współczesnego patriotyzmu. W swych działaniach przypominamy o absolwentach naszej szkoły, których zaprosiliśmy do współdziałania. Chcemy pokazać uczniom, że ludzie pochodzący z małej miejscowości jak Gaszyn, również mogą osiągnąć sukces w życiu, rozwijać się i nie muszą tego robić poza granicami kraju, że Polska daje też możliwości. Ukazujemy Gaszyn jako przysłowiowe gniazdo orłów, z którego wyfruwają w świat przygotowani do życia w społeczeństwie uczniowie.

W naszych działaniach chcemy też wspomnieć tragiczną historię Ziemi Wieluńskiej jako miejsca rozpoczęcia II Wojny Światowej,o czym przypominała wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy w Wieluniu 1 września 2017 r. Chcemy podziękować panu prezydentowi za pamięć i krzewienie świadomości o Wieluniu, w tym celu szkolny chór „Gaszyńskie Słowiki” nagrał płytę z pieśniami patriotycznymi, która zostanie przekazana do Kancelarii Prezydenta
ze specjalnymi podziękowaniami.

Jednym z działań jest również zaproszenie do szkoły żołnierza – weterana, który uczestniczył w wszystkich misjach pokojowych Wojska Polskiego po 1989 roku, jako przykład podporządkowania życia w służbie dla ojczyzny.

Kolejnym ważnym i wyróżniającym się wydarzeniem jest współtworzenie przez nauczycieli monografii wsi Gaszyn, która ma zawierać informacje historyczne od początku założenia szkoły w Gaszynie, czyli roku 1918 po dzień dzisiejszy.

Harmonogram i szczegóły projektu. Plik do pobrania