wrzesień 5, 2016

Zmiana kwot dotacji w Rządowym Programie „Bezpieczna+”

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje: po weryfikacji przez zespół oceniający kwalifikowalności kosztów realizacji zadania, że uległy zmianie kwoty dotacji w Rządowym programie wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Zmniejszenie dotacji nastąpiło w związku z niekwalifikowalnością wydatków na monitoring wizyjny w Programie Rządowym ”Bezpieczna+” .

Pliki do pobrania:

Wykaz organów prowadzących otrzymujących dotację w Programie „Bezpieczna+” w 2016 r., w tym organów prowadzących, którym zmniejszono kwoty dotacji