Marzec 12, 2019

NPRC. Lista szkół, którym w roku 2019 zostanie przyznane dofinansowanie

Kuratorium Oświaty w Łodzi, realizując na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, przedstawia listę szkół którym
w roku 2019 zostanie przyznane dofinansowanie w ramach programu. 

Termin realizacji zakupów oraz sposób dokumentowana poniesionych wydatków określi umowa zawarta między Łódzkim Kuratorem Oświaty a organem prowadzącym szkołę.

Wykaz szkół i bibliotek pedagogicznych, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w  2019 r. Plik do pobrania