marzec 10, 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Lista szkół, placówek wychowania przedszkolnego oraz bibliotek pedagogicznych którym w roku 2022 zostanie przyznane dofinansowanie

Kuratorium Oświaty w Łodzi, realizując na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” dotyczący wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły, placówki wychowania przedszkolnego oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, przedstawia listę szkół, którym w roku 2022 zostanie przyznane dofinansowanie w ramach programu. 

Termin realizacji zakupów oraz sposób dokumentowana poniesionych wydatków określi umowa zawarta między Łódzkim Kuratorem Oświaty a organem prowadzącym placówkę.

Wykaz szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe w  2022 r. Plik do pobrania (140 KB)